przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 110012L ulicy Wiśniowej w Krasnymstawie

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
RFRD

Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 110012L ulicy Wiśniowej w Krasnymstawie

 
ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
 
Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Okres realizacji: maj 2022 r. – styczeń 2023 r.
Kwota dofinansowania: 880 403,31 zł
Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 1 277.727,70 zł
 
Otrzymane dofinansowanie z RFRD stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.
 
Celem projektu jest m.in. poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców.
 
Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej nr 110012L o długości 420 m. Prace prowadzone będą na całym odcinku ulicy tj. od skrzyżowania drogą gminną nr 109791L - ulicą Kwiatową, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3135L - ulicą Witosa. Zakres robót obejmuje: przebudowę i rozbudowę drogi wraz z poboczami, budowę zjazdów indywidualnych, przebudowę przepustu na terenie nowoprojektowanego pasa drogowego, przebudowę kolizji drogowych, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz elementów organizacji ruchu.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone