przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Rada Seniorów Miasta Krasnystaw XII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Rada Seniorów Miasta Krasnystaw

logo Krasnystaw

XII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

 

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XII sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Seniorów.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych oraz odpowiedzi na nie. 
6. Informacja o realizacji Programu Osłonowego skierowanego do osób starszych pt. „Korpus Wsparcia Seniora” na 2022 rok.
7. Informacja o programie Gmina Przyjazna Seniorom organizowanego przez Stowarzyszenie MANKO.
8. Podsumowanie pracy Rady Seniorów II kadencji.
9. Informacja o wyborach do Rady Seniorów na kolejną kadencję.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Seniorów
/-/ Urszula Hus
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone