przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Rada Seniorów Miasta Krasnystaw Zakończenie II kadencji 2018 - 2022 Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Rada Seniorów Miasta Krasnystaw

Radni Rady Seniorów II kadencji

Zakończenie II kadencji 2018 - 2022 Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

 

W dniu 6 maja 2022 r. dobiegła końca II kadencja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. W tym dniu odbyła się ostatnia sesja Rady, w której uczestniczyło 12 Radnych, przedstawiciele władz Miasta: Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Janusz Rzepka i Sekretarz Miasta Renata Stangryciuk oraz zaproszeni goście wspierający działania Seniorów.

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk podziękował Radnym za zaangażowanie w życie samorządu i pracę na rzecz miasta. Podkreślił, że Seniorzy byli i są podporą w dbaniu o rozwój miasta i integrację mieszkańców. Przewodnicząca Rady Seniorów przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w okresie mijającej kadencji. 
 
Na zakończenie Radni otrzymali od władz miasta podziękowania wraz z drobnym upominkiem. 
 
Radni II kadencji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw:
1. Urszula Hus – Przewodnicząca,
2. Jan Pawelec – Wiceprzewodniczący,
3. Teresa Szymańska – Sekretarz,
4. Ludwik Kafarski,
5. Władysław Fedorowicz,
6. Bolesław Kwiatosz,
7. Anna Listowska,
8. Eugeniusz Dunia,
9. Zofia Gregorowicz – Myka,
10. Marianna Jabłońska,
11. Gabriela Łukaszczyk,
12. Anna Ciechańska – Marucha,
13. Stanisław Ciechański, 
14. Zenon Kazimierczak,
15. Ś. P. Alina Banach.

Zakończenie II kadencji 2018-2022 Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone