przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Złote Karpie Złote Karpie 2002 r. - V Edycja

Złote Karpie

Złote Karpie
DRUKUJ ZAPISZ
Herb Złote Karpie

Złote Karpie 2002 r. - V Edycja

Janusz Korczyński
ur. 06.01.1947 r.
zm. 21.02.2018 r.
W latach 1980-90 Naczelnik Gminy Krasnystaw, od 1990 Wójt Gminy Krasnystaw, przywiązuje wielką wagę do wzorowej współpracy z samorządem miejskim, co zaowocowało budową sieci wodociągowej, gazociągowej i dróg, modernizacją Szkoły Podstawowej Nr 3, wspólną budową nowoczesnego wysypiska odpadów w Wincentowie.

Jan Bąk
ur. 07.01.1933 r.
Inicjator budowy Cukrowni "Krasnystaw", w latach 1976-90 Dyrektor Cukrowni "Krasnystaw", wspierał budowę przedszkola, szkoły podstawowej, biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Nadolnej, organizator i Prezes Spółki Animex Warszawa z siedzibą w Krupem, od 1998 r. na emeryturze.

Edward Kawęcki
ur. 14.06.1946 r.
Przez 17 lat pracował jako nauczyciel chemii i fizyki w Technikum Rolniczym, w latach 1990-93 pracował w Kuratorium Oświaty w Chełmie, pomysłodawca utoworzenia drugiego Liceum w Krasnymstawie, od 1993 jest Dyrektorem II L.O. im. C.K. Norwida, prowadził prace adaptacyjne, rozbudował, wyremontował i odnowił budynek szkoły.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone