przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Złote Karpie Złote Karpie 2012 r. - XV Edycja

Złote Karpie

Złote Karpie
DRUKUJ ZAPISZ
Herb Złote Karpie

Złote Karpie 2012 r. - XV Edycja

Ewa Justyna Magdziarz
 
Jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Krasnymstawie. Ma 26-letni staż pracy. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ukończyła studia podyplomowe „Literatura i język polski w nowym systemie edukacyjnym” na KUL. Aktywnie uczestniczy w realizacji zadań wynikających z funkcjonowania organów szkoły. Tegoroczna laureatka podejmuje wiele dodatkowych zadań. Od 2000 r. jest opiekunem Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”, działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym i Krasnostawskim Domu Kultury. Inicjuje i realizuje wiele przedsięwzięć popularyzujących kulturę filmową. W znacznym stopniu aktywizuje działania twórcze a także przyczynia się do integracji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Krasnegostawu oraz z terenu powiatu krasnostawskiego. Zorganizowała dziewięć edycji Powiatowego Konkursu Filmowego „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”. Trzydziestu uczniów, których opiekunem była Ewa Magdziarz, zostało laureatami kolejnych edycji Powiatowego Konkursu Filmowego. Pani Magdziarz organizuje przeglądy filmowe promujące ambitne kino m.in. „Oblicza kultur”, „Oblicza wojny”, „Kino polskie – bliżej młodych”, „Sacrum w filmie”; warsztaty filmowe np. „Spotkania”, „Rozmowy”, „Ślady”, „Świat wokół nas”, „Amator”; spotkania z reżyserami i twórcami filmowymi m.in. z Krzysztofem Zanussim, Jackiem Bławutem, Nataszą Ziółkowską-Kurczuk, Dariuszem Parnasem. Od 2011 r. prowadzi zajęcia z zakresu edukacji filmowej w wielu gimnazjach na terenie Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego.
Za szczególne osiągnięcia w nauczaniu i pracy z młodzieżą a także za pracę społeczną Ewa Magdziarz otrzymała: Nagrodę Kuratora Oświaty w Chełmie w 1994 r.; 2 Nagrody Starosty Krasnostawskiego, 5 Nagród Dyrektora ZSZ Nr 1 w Krasnymstawie i 4 Nagrody Dyrektora II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została odznaczona „Brązowym Krzyżem Zasługi” i „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. Za osiągnięcia w zakresie edukacji filmowej MDKF „Iluzjon” prowadzony przez Panią Ewę Magdziarz został uhonorowany „Laurem 2009” przyznanym przez Fundację „Zacny Uczynek” i „Echo Krasnegostawu” oraz Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2010 (nagroda pieniężna 15 tys. zł) w kategorii edukacja młodego widza.

Jerzy Żuk
 
Muzyk, który od 1 września 1981 roku pracował w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie na stanowisku nauczyciela muzyki. Od tego momentu jego życie na stałe zostało związane z tym miastem. Równolegle jako pracownik Towarzystwa Muzycznego w Chełmie pracował na stanowisku nauczyciela w Społecznym Ognisku Muzycznym w Krasnymstawie. Widząc potrzebę istnienia szkoły muzycznej był jednym z jej organizatorów a potem nauczycielem. Swój talent i umiejętności muzyczno-wokalne prezentował w Kapeli Nauczycielskiej. Jego zaangażowanie w działalność MDK zostało zauważone i w roku 1986 został powołany na stanowisko wicedyrektora placówki. W roku 1990 zostaje mu powierzone stanowisko dyrektora i poprzez kolejne konkursy był nim nieprzerwanie do końca roku 2003, kiedy to przeszedł na emeryturę. Jednym z długofalowych dokonań dyrektora Jerzego Żuka było stworzenie zespołu kadry nauczycieli, których zatrudnił a którzy do tej pory stanowią trzon obecnie działającego MDK.
Jerzy Żuk jako nauczyciel muzyki okresowo pracował w wielu placówkach oświatowych miasta. Odnosił wiele sukcesów w pracy pedagogicznej. Na sukcesy w/w złożyły się nie tylko talent i zaangażowanie ale także ciepły, pełen życzliwości stosunek do wychowanków, ich rodziców i współpracowników. Wiele czasu i pracy poświęcał celom społecznym m.in. jako:-społeczny kierownik ogólnopolskich plenerów malarskich "Sztuka cerkiewna w Polsce",- juror wielu konkursów piosenki organizowanych przez różne placówki z trenu miasta ( I LO, ZSP Nr 1, II LO, DPS) przeglądów kapel, zespołów śpiewaczych itp.- w latach 2005-2010 był członkiem Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krasnymstawie.
Jerzy Żuk przez 3 kadencje pełnił funkcję Radnego Miasta Krasnystaw. Dowodami uznania dla jego pracy na rzecz miasta oraz osiągnięć pedagogicznych i wychowawczych są uzyskane nagrody i odznaczenia m.in.: Puchar Ministra Kultury i Sztuki, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Medal Działacza Kultury Województwa Chełmskiego, Nagrodę Kuratora- 1987 i 1990 oraz Nagrodę Starosty Krasnostawskiego.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone