przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Złote Karpie Złote Karpie 2014 r. - XVII Edycja

Złote Karpie

Złote Karpie
DRUKUJ ZAPISZ
Herb Złote Karpie

Złote Karpie 2014 r. - XVII Edycja

Dariusz Pylak - absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od dnia 1 października 2006 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Podejmuje różne inicjatywy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa miasta i powiatu krasnostawskiego. Dzięki jego zaangażowaniu przy realizacji licznych projektów miejscowa komenda oraz jednostki OSP pozyskały specjalistyczne samochody. Aktywnie działa na rzecz szeregu urzędów i instytucji m.in., szkół samorządowych, OSP z terenu miasta i powiatu, UKS „Wodnik”, który odnosi sukcesy na zawodach pływackich w kraju rozsławiając dobre imię Miasta Krasnystaw. Za swoją wieloletnią służbę i działalność społeczną otrzymał wile wyróżnień i odznaczeń

Andrzej Leńczuk – inicjator, pomysłodawca i organizator imprez i wydarzeń kulturalnych. Prezes Stowarzyszenia „Gloria Vitae”, organizator pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę, koncertu „Gloria Vitae”, festiwalu „Chopin transgraniczny. Od klasyki do jazzu”, międzynarodowego pleneru malarskiego i literackiego. Były radny miejski i powiatowy.
Małgorzata Joanna Sroczyńska i Piotr Sroczyński – założyciele i opiekunowie zespołu dziecięco-młodzieżowego „Iskierki”, który działa od 2000 r. Swoją obecną działalność społeczną prowadza w dwóch krasnostawskich parafiach: Matki Bożej Pocieszenia i Świętego Franciszka Ksawerego. Systematycznie posługują śpiewem liturgicznym do niedzielnych eucharystii a także ważnych dla kościoła i społeczności lokalnej wydarzeń. Chętnie włączają się w imprezy organizowane przez inne instytucje tj. doroczne spotkanie z św. Mikołajem, kolędowanie z mieszkańcami, „Światełko do nieba” w ramach WOSP i inne. Systematycznie współpracują z SOSW, ŚDS, Aresztem Śledczym, KDK. W swojej działalności nie ograniczają się jedynie do terenu miasta, ale są też naszymi ambasadorami w innych parafiach. Od początku swojej działalności są organizatorami wypoczynku letniego dla blisko 50 dzieci i młodzieży w ramach „Wakacji z Bogiem”. Zespół liczy 22 członków. Skupia dzieci i młodzież z wszystkich krasnostawskich i okolicznych szkół.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone