przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Złote Karpie Złote Karpie 2018 r. - XXI Edycja

Złote Karpie

Złote Karpie
DRUKUJ ZAPISZ
Herb Złote Karpie

Złote Karpie 2018 r. - XXI Edycja

 
Wiesław Krajewski
dr nauk med. Wiesław Krajewski
 
Urodził się w Żninie. W Krasnymstawie zamieszkał w roku 1980, gdzie w Zespole Opieki Zdrowotnej podjął pierwszą pracę po ukończeniu studiów stomatologicznych na Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1983 roku pracował dodatkowo w swoim prywatnym gabinecie dentystycznym. W połowie 2010 roku założył rodzinną firmę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KRADENT, którego jest kierownikiem.
Od 1985 roku, przez 14 lat był zaangażowany w nauczanie higienistek stomatologicznych w Medycznym Studium Zawodowym w Krasnymstawie. Od tego czasu dużą część jego pracy zajmowały sprawy profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Po zlikwidowaniu Studium Medycznego w Krasnymstawie, od roku 2005 do dziś naucza na Wydziale Higieny Stomatologicznej oraz Wydziale Asystentek Stomatologicznych Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie. W roku 2010 został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie”.
Tytuł specjalisty drugiego stopnia ze stomatologii zachowawczej uzyskał w roku 1990, a w roku 1998 na Akademii Medycznej w Lublinie obronił rozprawę doktorską „Promocja zdrowia jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologicznej oświaty zdrowotnej”, uzyskując stopień doktora nauk medycznych.
W roku 1996 został członkiem Międzynarodowej Honorowej Organizacji Stomatologów - Akademia Pierre Faucharda Sekcja Polska. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Polski Klub Stomatologiczny. Był członkiem komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma „Higienistka Stomatologiczna”. Od 2012 roku jest jednym z redaktorów tematycznych czasopisma „Stomatologia Współczesna”. W tym samym roku został członkiem honorowym Ukraińskiego Towarzystwa Periodontologicznego.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji stomatologicznych przeważnie o charakterze popularnonaukowym w różnych czasopismach („Pielęgniarka i Położna”, „Higienistka Stomatologiczna”, „Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego”, „Czasopismo Stomatologiczne”, „Kalendarz Stomatologiczny Med. Tour Press”). Wydał dwie książki propagujące higienę jamy ustnej.
W 2011 roku, wraz z żoną został uhonorowany wyróżnieniem „Fortitudo et Sapientia” za zorganizowanie i prowadzenie praktyki stomatologicznej łączącej i promującej humanizm oraz wysoki standard w dziedzinie usług medycznych.
Jest sekretarzem redakcji Czasopisma artystycznego „Nestor”. Pracuje w nim społecznie do dziś. W latach 90. sporadycznie współpracował z „Gazetą Krasnostawską” i „Ziemią Krasnostawską”. W czasopismach tych zamieścił kilkadziesiąt artykułów o różnej tematyce.
Od wielu lat należy do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Od 2003 roku jest prezesem Lubelskiego Oddziału PTMA, a od dwóch kadencji jest członkiem Zarządu Głównego PTMA w Krakowie. W roku 2017 została mu nadana Złota Odznaka PTMA.
Systematycznie wygłasza prelekcje astronomiczne w Lublinie (UMCS, Liceum im. I. Paderewskiego, muzeum Dworek Wincentego Pola, Zespół Szkół nr 12), na Ogólnopolskich Zlotach Miłośników Astronomii, a także w Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie i in. Prowadzi publiczne pokazy nieba przez teleskop.
Jest też autorem kilkunastu artykułów o tematyce astronomicznej m.in. w czasopiśmie „Urania - Postępy Astronomii”.
Jest miłośnikiem języka polskiego. Zajmuje się korektą wydawnictw książkowych. Ma ich na swoim koncie kilkanaście.
Amatorsko zajmuje się fotografią, czego efektem było kilka wystaw.
Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone