przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Złote Karpie Złote Karpie 2022 - nabór wniosków

Złote Karpie

Złote Karpie
DRUKUJ ZAPISZ
przypinka złote karpie

Złote Karpie 2022 - nabór wniosków

 

Do 31 stycznia br. można składać wnioski o nadanie Honorowego Wyróżnienia „Złote Karpie” przyznawanego wybitnym osobom, które w sposób znaczący wpływają na rozwój Miasta na płaszczyźnie zawodowej, społecznej i artystycznej. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Krasnegostawu oraz działające na terenie miasta organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia. 
 
Wnioski o nadanie Honorowego Wyróżnienia „Złote Karpie” można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
W celu zgłoszenia kandydatury przez mieszkańców, dany kandydat musi być poparty przez co najmniej 50 osób zamieszkałych na terenie Krasnegostawu.
 
Laureaci „Złotych Karpi” wyłaniani są spośród zgłoszonych kandydatur w drodze głosowania przez specjalnie do tego celu powołaną kapitułę.
 
Treść uchwały Rady Miasta odnoszącej się do konkursu „Złote Karpie”, regulamin konkursu, wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia oraz wzór listy osób popierających nadanie wyróżnienia danemu kandydatowi są dostępne w załącznikach poniżej. Dokumenty można także pobrać w Biurze Obsługi Miasta Krasnystaw, parter, Sala Obsługi I.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone