przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > RADA MIASTA Zaproszenia na Sesję Zaproszenie na XII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję

Zaproszenie na XII Sesję Rady Miasta Krasnystaw
12-09-2019

Zaproszenie na XII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 40 ust. 1 Uchwały Nr XLI/313/2010 w sprawie przyjęcia Statutu Rady Miasta Krasnystaw ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 137, poz. 2286 z późn. zm.) zwołuję XII Sesję Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podsumowanie konkursu „Mój piękny balkon, posesja”.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
 6. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
  b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym;
  d) w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/94 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie reprezentowania Miasta Krasnegostawu w Unii Miasteczek Polskich;
  e) w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 r.;
  f) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 r.;

 10. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
 11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone