przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > RADA MIASTA Zaproszenia na Sesję XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję

sesja
23-09-2021

XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
c) zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/176/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.;
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Granicznej drogi powiatowej nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 do km 0+680 o długości 0,677 km” w 2021 roku;
e) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
f) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Krasnystaw w roku szkolnym 2021/2022;
g) w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw i przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
9.  Informacja z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za I półrocze 2021 r.
10. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
11. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
12. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
14. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zakończenie obrad sesji.
 
 
                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
/-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone