przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > RADA MIASTA Zaproszenia na Sesję XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję

Krasnystaw
04-11-2021

XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 10 listopada 2021 r. (środa) o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. 
 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;
d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu.
9.  Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 r.
10. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
12. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad sesji.
 
 
                     PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
/-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone