przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > RADA MIASTA Zaproszenia na Sesję XLIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję

logo krasnystaw naturalnie
15-07-2022

XLIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

                                                                                                                                   ZAPROSZENIE 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XLIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw. 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Miasta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 rok;

c)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2022 - 2027 z perspektywą do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

d)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

e)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

f) w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Krasnystaw na lata 2022-2025”.

9.  Sprawozdanie z działań na rzecz promocji Miasta Krasnystaw w 2021 roku.         

10. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

11.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

12. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         

                                                                                                                                                                                              /-/ Janusz Rzepka

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone