przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD OZE Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

OZE

Panele fotowoltaiczne

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Projekt „Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu wynosi 3 398 041,58 zł, zaś wartość dofinansowania 2 530 420,42 zł.
 
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (320 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.
 
Celem głównym projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Mieście Krasnystaw poprzez dywersyfikację źródeł energii. W wyniku realizacji projektu Miasto zostanie wyposażone w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Do rezultatów osiągniętych w ramach realizacji projektu należeć będą: wzrost bezpieczeństwa energetycznego; efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany); mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych). Efektami realizacji inwestycji będą: wzrost potencjałów rozwojowych Miasta, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska naturalnego w regionie.
Zasięg projektu:
 • województwo: lubelskie,
 • powiat: krasnostawski,
 • miasto: Krasnystaw,
 • ulice: ul. Anny Jagiellonki, ul. Armii Krajowej, ul. Bieleszy, ul. Bławatna, ul. Błonie, ul. Bohaterów Września,
  ul. Bojarczuka, ul. Bojarskiego, ul. Borowa, ul. Brzechwy, ul. Ceramiczna, ul. Cicha, ul. Czechowicza, ul. Czuby, ul. Gołębia, ul. Gospodarcza, ul. Graniczna, ul. Grobla, ul. Jabłonkowa, ul. Kacza, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kickiego, ul. Kilińskiego, ul. Kłosowskiego, ul. Kolonia Krakowskie Przedmieście,
  ul. Kołowrót, ul. Korczaka, ul. Kościuszki, ul. Kółkowa, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Kresowa, ul. Królowej Bony, ul. Królowej Jadwigi, ul. Królowej Sońki, ul. Księdza Ściegiennego, ul. Kwiatowa, ul. Litewska,
  ul. Lwowska, ul. Makuszyńskiego, ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Miętowa, ul. Modra, ul. Mostowa,
  ul. Nadwieprzańska, ul. Niesieckiego, ul. Odrodzenia, ul. Okrzei, ul. Orląt Lwowskich, ul. Partyzantów,
  ul. Piaskowa, ul. Piekarskiego, ul. Plac 3 Maja, ul. Polna, ul. Poniatowskiego, ul. Przemysłowa, ul. Przeskok, ul. Pszczela, ul. Reja, ul. Rejowiecka, ul. Różana, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Sobieskiego,
  ul. Spacerowa, ul. Stokowa, ul. Szarych Szeregów, ul. Szkolna, ul. Szymonowicza, ul. Tokarzewskiego,
  ul. Torowa, ul. Tuwima, ul. Tytoniowa, ul. Ułańska, ul. Waręckich, ul. Wiśniowa, ul. Witosa, ul. Władysława Jagiełły, ul. Wójta Stanisława, ul. Wysockiej, ul. Zacisze, ul. Zawieprze, ul. Zygmunta Augusta, ul. Żurka.

Strona projektu: http://www.solary-miastokrasnystaw.eu/

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone