PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XIX sesja Rady Miasta Krasnystaw

XIX sesja Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 30 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyła się XIX sesja Rady Miasta Krasnystaw, podczas której podjęto następujące uchwały:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
c) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
d) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw;
e) w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19;
f) w sprawie wzniesienia na terenie Miasta Krasnystaw pomnika Króla Władysława Jagiełły;
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do trzech lat;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto Krasnystaw.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ