przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Struktura Urzędu Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Do zadań Wydziału Promocji, Kultury i Sportu należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 2. promocja Miasta;
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;
 4. współpraca w zakresie działalności kulturalnej i sportowej z jednostkami organizacyjnymi, w tym współorganizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych;
 5. prowadzenie spraw z zakresu polityki informacyjnej Miasta;
 6. organizacja imprez państwowych i miejskich.
 7. organizacja wewnętrznych wydarzeń urzędowych;
 8. sprzedaż miejsc handlowych utworzonych na potrzeby organizacji imprez miejskich;
 9. udział w przygotowaniu publikacji lokalnych,
 10. udział w pracach związanych z wydawaniem przez Miasto innych publikacji promocyjnych,
 11. realizacja zadań wynikających z podpisanych przez Miasto Krasnystaw porozumień z miastami partnerskimi i innymi organizacjami,
 12. organizacja Chmielaków Krasnostawskich;
 13. współpraca z mediami: przygotowywanie informacji o charakterze promocyjnoinformacyjnym dla mediów,
 14. promowanie walorów turystycznych Miasta, budowanie marki Miasta,
 15. udostępnianie herbu Miasta,
 16. prowadzenie spraw z zakresu praw ochronnych znaków towarowych udzielonych na rzecz Miasta Krasnystaw,
 17. prowadzenie ewidencji innych obiektów, które świadczą usługi hotelarskie,
 18. koordynowanie i obsługa działań na rzecz organizacji senioralnych,
 19. prowadzenie spraw związanych ze stypendiami sportowymi,
 20. udział w pracach Zespołu ds. Dziedzictwa Kulturowego Krasnegostawu".

 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Kierownik – Grzegorz Drozdalski
tel. 82 576 21 57 wew. 122
e-mail: promocja@krasnystaw.pl, g.drozdalski@krasnystaw.pl
pokój nr 29

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone