PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W URZĘDZIE MIASTA KRASNYSTAW

Zdjęcie Artykułu

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

W URZĘDZIE MIASTA KRASNYSTAW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 MAJA 2020 R.

 

Burmistrz Krasnegostawu, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) informuje, że 

od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania

funkcjonowanie Urzędu Miasta zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte nowymi procedurami przyjmowania petentów.

Do odwołania, w Urzędzie Miasta dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, tj.:

1)               W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCA  - JEDNOCZEŚNIE MOGĄ PRZEBYWAĆ 2 OSOBY

2)               W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO - JEDNOCZEŚNIE MOGĄ PRZEBYWAĆ 3 OSOBY.

Wszelkie dokumenty i wnioski nadal będzie można złożyć elektronicznie bądź wrzucić kopertę do odpowiedniego pojemnika umieszczonego na parterze Urzędu Miasta.

Wejście dla petentów od ulicy Plac 3 Maja.

Urząd Miasta czynny będzie w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek -  7.30 - 15.30,

wtorek – 8.00 – 16.00.

Nadal istnieje możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon w godzinach pracy urzędu.

Przypominam, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym emailem. 

Z pracownikami Urzędu Miasta Krasnystaw nadal można kontaktować się:

- mailowo: miasto@krasnystaw.pl

lub

- telefonicznie: tel. (82) 576-21-57

Apeluję do Mieszkańców, aby przestrzegali wszystkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym w szczególności zachowania odległości między osobami, obowiązku noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

Burmistrz Krasnegostawu

/-/ Robert Kościuk


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ