PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Program Moja Woda

Zdjęcie Artykułu

           

            Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda na lata 2020-2024.

            W ramach Programu finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.

            Wnioski w ramach ww. naboru będą przyjmowane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie od dnia 1 lipca 2020 roku.

            Szczegółowe informacje o Programie znajduje się na stornie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-program-priorytetowy-moja-woda-na-lata-2020-2024.html

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ