PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Promesy Miasta Krasnystaw do realizacji

Promesy Miasta Krasnystaw do realizacji

Na konto Urzędu Miasta Krasnystaw wpłynęły już pieniądze z tzw. czeków premiera Morawieckiego. Zostaną przeznaczone również na przedsięwzięcia, które są w toku. 
 
Pozyskane przez Miasto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną wykorzystane na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycjach realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych tj.:
- „Budowa ulicy Bocianiej” (kwota 480 909,10 zł);
- „Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei w Krasnymstawie” (kwota 884 832,97 zł); 
oraz na pokrycie wydatków dotyczących przebudowy i termomodernizacji budynku OSP Krakowskie Przedmieście (kwota w wysokości ok.1,1 mln).
 
Pozostała kwota dofinansowania z RFIL przeznaczona zostanie na budowę ulicy Pszczelej 
i ulicy Błonie oraz przebudowę ul. Stokowej (wysokość kwot przekazanych na te zadania zostanie uzgodniona po ostatecznym ustaleniu kosztów tych inwestycji).
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ