PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Otwarcie nowej inwestycji Miasta połączone z Rajdem Rowerowym

Otwarcie nowej inwestycji Miasta połączone z Rajdem Rowerowym

Dnia 25 września br. Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw zorganizowała rajd rowerowy. Wzięli w nim udział również Radni Rady Miasta Krasnystaw: Agnieszka Pocińska-Bartnik, Ewa Kwiecień, Marcin Wilkołazki oraz Kamil Hukiewicz. Wyprawa przygotowana została przy wsparciu Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka, który przed wyjazdem spotkał się z uczestnikami.
 
Zakończeniem rajdu był symboliczny odbiór i test funkcjonalny największej dotychczasowej inwestycji zainicjowanej przez krasnostawską młodzieżową radę, czyli miejsca do wypoczynku i integracji przy boiskach na ul. Sikorskiego w Krasnymstawie. Przedsięwzięcie to zostało wpisane w poprzednich latach do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży, a także otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Zakres realizacji zadania objął budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o pow. 335 mkw., a w tym m.in. ułożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi, zabawie i integracji (altany z grillem o pow. 35 mkw, kontenera szatniowego, ławek, miejsca na ognisko / palenisko oraz koszy na śmieci i stojaków na rowery). 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ