PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

KOMUNIKAT BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU z dnia 12 października 2020 r.

Krasnystaw

w sprawie przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Krasnystaw

Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) informuję, że od dnia 12 października 2020 r. funkcjonowanie Urzędu Miasta zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji.

Oznacza to, że została ograniczona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miasta Krasnystaw.

Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć elektronicznie bądź wrzucić kopertę do odpowiedniego pojemnika umieszczonego na parterze Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj.:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7.30-15.30

wtorek - 8.00-16.00.

 

Wprowadzam również możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon:

codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Sprawy urzędowe, które nie wymagają osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta są możliwe do załatwienia drogą elektroniczną za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym emailem. 

W czasie wizyty w Urzędzie Miasta w Krasnymstawie interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa
przy pomocy maseczki, odzieży lub jej części 
oraz do dezynfekcji rąk.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Nie stosuje się powyższego wymogu do:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, które ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagające pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Z pracownikami Urzędu Miasta Krasnystaw można kontaktować się:

- mailowo: miasto@krasnystaw.pl

lub

- telefonicznie: tel. (82) 576-21-57 (sekretariat).

 

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują interesantów osobiście

w siedzibie urzędu przy ul. Plac 3 Maja 29

w przypadku:

 

- sporządzenia aktu zgonu,

- zgłoszenia urodzenia dziecka,

- zgłoszenia zawarcia małżeństwa,

- złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

- odbioru dowodu osobistego,

- w sprawach meldunkowych

 

w godzinach pracy Urzędu Miasta.

 

Apeluję do Mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędu bez pilnej potrzeby. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w Urzędzie Miasta – proszę o umówienie się na konkretny dzień i godzinę.

 

Burmistrz Krasnegostawu
/-/ Robert Kościuk

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ