PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Wnioski o wydanie dowodu osobistego przez internet

ID

 
 
Z dniem 19 lipca 2021 r., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r.
o zmianie ustawy o dowodach osobistych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1000)
wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy,
zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego
będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.
Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet,
zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

RODZINA
500
PLUS
500+
BUDŻET
OBYWATELSKI
PORADNIK  KLIENTA
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ