przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie
25-07-2023

Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Okres realizacji: lipiec 2023 r. – czerwiec 2024 r.
Kwota dofinansowania: 1.612.683,42 zł
Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 2.687.805,70 zł

Otrzymane dofinansowanie z RFRD stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest m.in. poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców.

Efektem realizacji projektu jest przebudowa ulicy na odcinku o długości ok. 962 m. W ramach prac budowlanych wykonana zostanie m.in. nawierzchnia asfaltowa drogi wraz ze zjazdami na działki przyległe, wybudowany zostanie kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone