PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

Burmistrz Krasnegostawu informuje, że IUNG w Puławach w oparciu o kategorie glebowe ogłosił aktualny stan zagrożenia suszą stwierdzając na podstawie raportowania od 21.05.2019 r. do 20.07.2019 r. wystąpienie suszy rolniczej na terenie miasta Krasnystaw (kategoria gleby I – bardzo podatna, kategoria gleby II – podatna).

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać oświadczenia o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej do Urzędu Miasta Krasnystaw nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Właściwa komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego dokona szacowania zgłoszonych szkód.

Wzory oświadczeń o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (oświadczenia dotyczą strat w sadach, budynkach, uprawach i zwierzętach), w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę dostępne są w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Biuro Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-s…

Powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z powyższym wraz z oświadczeniem o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, należy przedłożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2019.

Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, II piętro, pokój 31, tel. 82 576 21 57 wew. 163.

 

Załączniki

Ikona docOświadczenie budynki, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.50 KB]

Ikona docOświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [46.00 KB]

Ikona docOświadczenie uprawy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [58.00 KB]

Ikona docOświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [60.50 KB]


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ