PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Informacja dla rolników

Zdjęcie Artykułu

Burmistrz Krasnegostawu informuje, że IUNG w Puławach w oparciu o kategorie glebowe ogłosił aktualny stan zagrożenia suszą stwierdzając na podstawie raportowania od 21.05.2019 r. do 20.07.2019 r. wystąpienie suszy rolniczej na terenie miasta Krasnystaw (kategoria gleby I – bardzo podatna, kategoria gleby II – podatna).

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać oświadczenia o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej do Urzędu Miasta Krasnystaw nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Właściwa komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego dokona szacowania zgłoszonych szkód.

Wzory oświadczeń o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (oświadczenia dotyczą strat w sadach, budynkach, uprawach i zwierzętach), w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę dostępne są w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Biuro Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-s…

Powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z powyższym wraz z oświadczeniem o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, należy przedłożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2019.

Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, II piętro, pokój 31, tel. 82 576 21 57 wew. 163.

 

Załączniki

Oświadczenie budynki, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.50 KB]

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [46.00 KB]

Oświadczenie uprawy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [58.00 KB]

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [60.50 KB]


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ