PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Ekologiczna Gra Miejska

Ekologiczna Gra Miejska

Lipiec jest nie tylko wspaniałą porą odpoczynku dla najmłodszych, ale i momentem, kiedy warto przypominać, dlaczego istotną rolę w życiu powinna odgrywać ekologia. Urząd Miasta Krasnystaw zorganizował Ekologiczną Grę Miejską, w której uczestniczyły dzieci spędzające wolny czas podczas ferii wakacyjnych realizowanych w Krasnostawskim Domu Kultury. Najmłodsi otrzymali okazję, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat flory i fauny.

Patronat nad Ekologiczną Grą Miejską zgodziły się objąć organizacje z terenu Miasta Krasnystaw, promujące postawy ekologiczne (Fundacja Sanctus Nemus, Krasnostawski Ruch Ekologiczny „Viridis”, Stowarzyszenie „Pod Napięciem”), a także Krasnostawski Dom Kultury oraz Burmistrz Krasnegostawu, który zapewnił wszystkim uczestnikom drobne upominki.
 
Gra rozpoczęła się na terenie Zaułka Nadrzecznego, gdzie Prezes Krasnostawskiego Ruchu Ekologicznego „Viridis” opowiedział dzieciom o dolinie Wieprza i występującym tu bogactwie gatunków wodnej ornitofauny. Później przedstawił także historię Klęczącego Drzewa, gdzie najmłodsi otrzymali zadanie ułożenia puzzli z wizerunkiem Drzewa Roku 2018. W trakcie spaceru jedynym z miejsc postoju była też przestrzeń pod starą lipą na ulicy Poniatowskiego, gdzie zagadkę o pomnikach przyrody zadała Prezes Fundacji Sanctus Nemus. Dzieci samodzielnie zmierzyły obwód drzewa oraz dowiedziały się jakie znaczenie ma ochrona zabytkowych obiektów przyrodniczych. Następnie, gdy wszyscy przemieścili się na teren Dworku Starościńskiego, najmłodsi poznali podstawy segregacji odpadów, będących nieodzownym cywilizacyjnie ubocznym aspektem życia każdego z nas.
 
Pod zabytkowym dworkiem Członek Stowarzyszenia „Pod Napięciem” opowiedział m.in. o kompostownikach, sprawdzając wiedzę uczestników na temat śmieci organicznych.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ