PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Ekologiczna Gra Miejska

Zdjęcie Artykułu

Lipiec jest nie tylko wspaniałą porą odpoczynku dla najmłodszych, ale i momentem, kiedy warto przypominać, dlaczego istotną rolę w życiu powinna odgrywać ekologia. Urząd Miasta Krasnystaw zorganizował Ekologiczną Grę Miejską, w której uczestniczyły dzieci spędzające wolny czas podczas ferii wakacyjnych realizowanych w Krasnostawskim Domu Kultury. Najmłodsi otrzymali okazję, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat flory i fauny.

Patronat nad Ekologiczną Grą Miejską zgodziły się objąć organizacje z terenu Miasta Krasnystaw, promujące postawy ekologiczne (Fundacja Sanctus Nemus, Krasnostawski Ruch Ekologiczny „Viridis”, Stowarzyszenie „Pod Napięciem”), a także Krasnostawski Dom Kultury oraz Burmistrz Krasnegostawu, który zapewnił wszystkim uczestnikom drobne upominki.
 
Gra rozpoczęła się na terenie Zaułka Nadrzecznego, gdzie Prezes Krasnostawskiego Ruchu Ekologicznego „Viridis” opowiedział dzieciom o dolinie Wieprza i występującym tu bogactwie gatunków wodnej ornitofauny. Później przedstawił także historię Klęczącego Drzewa, gdzie najmłodsi otrzymali zadanie ułożenia puzzli z wizerunkiem Drzewa Roku 2018. W trakcie spaceru jedynym z miejsc postoju była też przestrzeń pod starą lipą na ulicy Poniatowskiego, gdzie zagadkę o pomnikach przyrody zadała Prezes Fundacji Sanctus Nemus. Dzieci samodzielnie zmierzyły obwód drzewa oraz dowiedziały się jakie znaczenie ma ochrona zabytkowych obiektów przyrodniczych. Następnie, gdy wszyscy przemieścili się na teren Dworku Starościńskiego, najmłodsi poznali podstawy segregacji odpadów, będących nieodzownym cywilizacyjnie ubocznym aspektem życia każdego z nas.
 
Pod zabytkowym dworkiem Członek Stowarzyszenia „Pod Napięciem” opowiedział m.in. o kompostownikach, sprawdzając wiedzę uczestników na temat śmieci organicznych.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ