PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Zdjęcie Artykułu

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Dworku Starościńskiego, ul. Sikorskiego 10 (I piętro).

Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miasta
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
  5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
  6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
  7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
     a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie” na 2020 rok;
b) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym;
     c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                
         Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ