PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

 Zaproszenie na XI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Dworku Starościńskiego, ul. Sikorskiego 10 (I piętro).

Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miasta
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
  5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
  6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
  7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
     a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie” na 2020 rok;
b) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym;
     c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                
         Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ