PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie - Miejska Rada Działaności Pożytku Publicznego

Zaproszenie - Miejska Rada Działaności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - V kadencji, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 13:00

Z A P R O S Z E N I E
 
Burmistrz Krasnegostawu  zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym posiedzeniu  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - V kadencji, które odbędzie się  w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.   Wręczenie powołania nowym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
3.   Podsumowanie Pracy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
4.   Wybory Przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji.
5.   Wybory Zastępcy przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
6.   Wybory Sekretarza Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
7.   Omówienie zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – przyjęcie planu pracy
na rok 2020.
8.  Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krasnystaw w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krasnystaw
w 2020 roku.
9.   Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ