PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Spektakl „Willa Rózin” w Krasnymstawie

Spektakl „Willa Rózin” w Krasnymstawie

Serdecznie zapraszamy na pokaz spektaklu Fundacji Banina pt. „Willa Rózin” w reżyserii Bartłomieja Miernika, który odbędzie się 21 lutego 2020 roku o 11:30 w Krasnostawskim Domu Kultury, a także na rozmowę po spektaklu. Pokaz jest skierowany do młodzieży od 12. roku życia.

„Willa Rózin" to spektakl historyczny, patriotyczny dla młodzieży popularyzujący ratowanie dzieci Zamojszczyzny. Główną osią scenariusza jest pomoc Róży Zamoyskiej niesiona dzieciom z obozu przejściowego w Zwierzyńcu. Te wydarzenia, te uratowane osoby, ich dzieje i losy są szczególnie wyróżnione w spektaklu.

Premiera spektaklu odbyła się 8 września o 20.00 na terenie willi na Rózinie,
w Zwierzyńcu. Pokaz wsparł pan Marcin Zamoyski, a także burmistrz Zwierzyńca – pani Urszula Kolman oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu.

Po premierze spektakl został zaadaptowany z plenerowego na salowy. Wystawiono go 24 oraz 25 listopada w Kinie Skarb w Zwierzyńcu oraz 26 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Został bardzo dobrze przyjęty nie tylko przez dorosłych – dyrekcję  i nauczycieli, ale także przez młodzież z okolicznych szkół, która aktywnie włączyła się  w dyskusję po spektaklu.

Do pracy nad spektaklem poza aktorami zaproszono młodzież w wieku 10-16 lat  z powiatu zamojskiego i biłgorajskiego, a także młodzież z Domu Dziecka nr 2  w Zwierzyńcu.

Realizatorzy zaznaczają: „Uważamy, że ważne jest, by uczyć młodych ludzi  o postawach patriotycznych, o miejscach, w których żyją, o ludziach, którzy zaznaczyli się  w historii regionu. Celem projektu jest więc popularyzacja wiedzy na temat ratowania dzieci  z zagłady, integracja dzieci i młodzieży, propagowanie postaw patriotycznych obywateli polskich ratujących dzieci podczas wojny, podnoszenie poziomu świadomości młodych ludzi w zakresie tematyki historycznej związanej z regionem, w którym dorastają.”

Spektakl trwa 40 minut, następne 30-40 minut będzie przeznaczone na rozmowę  z młodzieżą. Koszt jednego biletu uczniowskiego to 12 złotych, opiekunowie oczywiście mogą wejść bezpłatnie.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ