PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Zdjęcie Artykułu

W dniu 14 lutego br. na Sali Sejmikowej w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyło się I posiedzenie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. Burmistrz Krasnegostawu dokonał wręczenia powołania nowym członkom V kadencji.

W skład nowo powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego  V kadencji wchodzą przedstawiciele:

 1. Rady Miasta Krasnystaw:
 • Pan Grzegorz Brodzik
 • Pan Kamil Hukiewicz
 • Pani Monika Podolak
 • Pan Marcin Wilkołazki
 1. Burmistrza Krasnegostawu:
 • Pani Renata Stangryciuk
 • Pani Alicja Grabiec
 • Pan Damian Kozyrski
 • Pan Tomasz Żerebiec
 1. Organizacji pozarządowych:
 • Pani Anna Ciechańska – Marucha
 • Pani Marta Grzywna
 • Pan Andrzej Kostrzanowski
 • Pan Ireneusz Król
 • Pan Jan Łusiak
 • Pan Adam Swatek
 • Pani Maria Świszcz
 • Pani Magdalena Typiak
 • Pan Lucjan Wąsiura
 • Pani Agnieszka Wolanin

Spośród członków nowo powołanej Rady wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza V kadencji:

Renata Stangryciuk                        – Przewodniczący
Anna Ciechańska – Marucha       – Zastępca Przewodniczącego
Alicja Grabiec                                  -  Sekretarz

Na posiedzeniu podsumowano pracę Miejskiej Rady Pożytku Publicznego IV kadencji i pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Miasta Krasnystaw w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krasnystaw w 2020r.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ