PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Kompostowanie bioodpadów

Kompostowanie bioodpadów

Od 01 lutego 2020 r. właściciel nieruchomości jednorodzinnej może skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczne zwolnienie w opłacie za odpady wynosi 1,00 zł od osoby.

Aby skorzystać z zwolnienia, trzeba złożyć nową deklarację, w której potwierdza się posiadanie kompostownika i fakt kompostowania w nim bioodpadów. Zwolnienie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Deklaracje powyższe będą weryfikowane i sprawdzane czy,  zwolnienie z części opłaty faktycznie przysługuje.

Jednocześnie właściciel nieruchomości będzie mógł wystawić  1 szt. worka 120l koloru brązowego na bioodpady w terminach ich odbioru zgodnie z harmonogramem.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ