PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców

Samorząd Miasta Krasnystaw, mając na względzie trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, proponuje działania pomocowe.

 

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego a od dnia 20 marca 2020r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia - stanu epidemii, wielu przedsiębiorców znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji.

Część musiała zamknąć prowadzenie działalności, część zaś, z powodu zagrożenia wirusem COVID 19 - paraliżującym życie społeczne i gospodarcze, utraciła możliwość uzyskiwania przychodów, ponosząc w dalszym ciągu koszty działalności związane m.in. z wynagrodzeniem pracowników, składkami na ubezpieczenia społeczne czy też czynszami z tytułu najmu lokali.

Dlatego też, samorząd Miasta Krasnystaw, mając na względzie  trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, proponuje niżej wymienione działania pomocowe:

 

-        możliwość odroczenia terminów płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy wraz z możliwością rozłożenia tych płatności na raty;

-        możliwość odroczenia terminów płatności podatków lokalnych oraz ewentualne rozłożenie tych płatności na raty;

-        możliwość umorzenia (należności z tytułu czynszu bądź z tytułu podatków lokalnych) w uzasadnionych przypadkach.

 

Ulgi, w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na dogodne raty bądź umorzenia (w uzasadnionych przypadkach), będą udzielone na indywidualny wniosek przedsiębiorcy.

 

Ulgi udzielane będą w ramach pomocy de minimis, dlatego też konieczne będzie złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej.

 

Burmistrz Krasnegostawu
(-) Robert Kościuk

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ