PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

 XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie informuję, że XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00.

Uprzejmie informuję, że XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCm3UOwgTkYvwFMQW0vnMZPQ/featured

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;

c)  w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;

d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

e) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;

f) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Krasnystaw w 2020 roku;

g) w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w mieście Krasnystaw;

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krasnegostawu;

9.  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

11. Informacja z działalności za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.

12. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. 

13. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie

14. Sprawozdanie z działalności za 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie.

15. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za rok 2019.

16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2019 roku.

17.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

18. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta

19. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

        /-/ Janusz Rzepka


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ