PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

 XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie informuję, że XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00.

Uprzejmie informuję, że XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCm3UOwgTkYvwFMQW0vnMZPQ/featured

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;

c)  w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;

d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

e) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;

f) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Krasnystaw w 2020 roku;

g) w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w mieście Krasnystaw;

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krasnegostawu;

9.  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

11. Informacja z działalności za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.

12. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. 

13. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie

14. Sprawozdanie z działalności za 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie.

15. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za rok 2019.

16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2019 roku.

17.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

18. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta

19. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

        /-/ Janusz Rzepka


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ