PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Ochrona środowiska
DRUKUJ ZAPISZ

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

azbest

Miasto Krasnystaw ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 
 
Dofinansowanie dotyczy: 
o Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
o Demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 
 
Wymagane dokumenty: 
 
- Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy,
 
- Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.).
 
Termin składania zgłoszeń lokalizacji: od 04.05.2021 r. do 12.05.2021 r. 
 
Zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miasta Krasnystaw na adres: miasto@krasnystaw.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców
w Urzędzie Miasta Krasnystaw (do urny wystawionej w holu przy wejściu głównym).  
 
Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Miasta – Małgorzata Wilk tel. (82) 576 21 57 wew. 121. 
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ