przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ochrona środowiska Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ochrona środowiska

Azbest
11-08-2020

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest:

1. demontaż pokrycia azbestowego wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych,
2. unieszkodliwienie zalegających na terenie nieruchomości odpadów azbestowych.

Nie podlegają refundacji koszty związane z demontażem, odbiorem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych poniesione przez właścicieli nieruchomości.

Realizacja prac związanych z demontażem, odbiorem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w momencie ogłoszenia naboru wniosków.

Realizacja usuwania wyrobów zawierających azbest jest dotowana na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Osoby fizyczne mogą usunąć wyroby zawierające azbest w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krasnystaw, tel. 82 576 21 57 wew. 121.

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone