przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ochrona środowiska Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB - deklaracja

Ochrona środowiska

CEEB
30-05-2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB - deklaracja

  
UWAGA !!!
WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKANÓW KRASNEGOSTAWU:
 
 
W dniu 30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia deklaracji do  CEEB !!!
 
 
 
Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?
CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
 
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.
 
Kto składa deklarację?
Deklarację składają właściciele/zarządcy budynku, które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.
 
Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej – osobiście w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, pok. Nr 28A lub wysyłając listem. Druk deklaracji można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw lub ze strony internetowej Urzędu:
 
Druk A:
 
Druk B:
 
Obowiązujące terminy na złożenie deklaracji do CEEB
Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 14 dni.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone