przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw XL Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

logo Krasnystaw
06-05-2022

XL Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

ZAPROSZENIE 

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XL Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. /czwartek/ o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw.  

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 rok;
c) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu  w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
d) w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krasnystaw;
e) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Krasnystaw.
9. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za 2021 r.
10. Informacja o bezpieczeństwie publicznym i przeciwpożarowym za 2021 r.
11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2021 r.
12. Sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Zastawiu i na   Krakowskim Przedmieściu za 2021 r.
13. Sytuacja na rynku pracy w Mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
14. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
15. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
16.  Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zakończenie obrad sesji.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
/-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone