PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Spółki komunalne
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie

Zdjęcie Artykułu

Zadania:
Rozszerzenie możliwości zaspakajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup mieszkania przez budowę dla nich mieszkań na wynajm o umiarkowanych czynszach. A ponadto:
- nabywanie budynków mieszkalnych,
- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
- wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa,
- sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi na podstawie umów zlecenia,
- inna działalność związana z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, jak:
a)     pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
b)     świadczenie usług remontowo – budowlanych,
c)     produkcja materiałów budowlanych,
d)     budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz lokali użytkowych na sprzedaż ze środków własnych spółki lub powierzonych przez przyszłych właścicieli,
e)     budowa infrastruktury technicznej związanej z realizacją zabudowy mieszkaniowej,
f)      nabywanie budynków użytkowych od innych osób i jednostek,
g)     wykonywanie obowiązków wynajmującego na zlecenie właściciela lokali użytkowych.
 
Siedziba:
22-300 Krasnystaw
ul. Piłsudskiego 66
 
Tel.  0-82/576-31-40, 0-82/576-57-92              
Fax. 0-82/576-31-40
 
Prezes
Andrzej Majchrowicz

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ