PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Spółki komunalne
DRUKUJ ZAPISZ

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie

Zadania:
Rozszerzenie możliwości zaspakajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup mieszkania przez budowę dla nich mieszkań na wynajm o umiarkowanych czynszach. A ponadto:
- nabywanie budynków mieszkalnych,
- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
- wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa,
- sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi na podstawie umów zlecenia,
- inna działalność związana z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, jak:
a)     pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
b)     świadczenie usług remontowo – budowlanych,
c)     produkcja materiałów budowlanych,
d)     budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz lokali użytkowych na sprzedaż ze środków własnych spółki lub powierzonych przez przyszłych właścicieli,
e)     budowa infrastruktury technicznej związanej z realizacją zabudowy mieszkaniowej,
f)      nabywanie budynków użytkowych od innych osób i jednostek,
g)     wykonywanie obowiązków wynajmującego na zlecenie właściciela lokali użytkowych.
 
Siedziba:
22-300 Krasnystaw
ul. Piłsudskiego 66
 
Tel.  0-82/576-31-40, 0-82/576-57-92              
Fax. 0-82/576-31-40
 
Prezes
Andrzej Majchrowicz

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ