PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Spółki komunalne
DRUKUJ ZAPISZ

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie

Logo TBS Krasnystaw

Zadania:
Rozszerzenie możliwości zaspakajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup mieszkania przez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. A ponadto:
-nabywanie budynków mieszkalnych,
-przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
-wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa,
-sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi na podstawie umów zlecenia,
-inna działalność związana z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, jak:
a) pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
b) świadczenie usług remontowo – budowlanych,
c) produkcja materiałów budowlanych,
d) budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz lokali użytkowych na sprzedaż ze środków własnych spółki lub powierzonych przez przyszłych właścicieli,
e) budowa infrastruktury technicznej związanej z realizacją zabudowy mieszkaniowej,
f) nabywanie budynków użytkowych od innych osób i jednostek,
g) wykonywanie obowiązków wynajmującego na zlecenie właściciela lokali użytkowych.

 
Siedziba:
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15
 
Tel.  82/576-31-40
Fax. 82 576-31-40
 

Prezes Zarządu - Radosław Rysak

 

Rada Nadzorcza:

1. Adam Bojarski
2. Krzysztof Sugalski
3. Igor Stasiuk

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ