PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ

Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Zdjęcie Artykułu

Miasto Krasnystaw wraz z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Gminą miejską Biała Podlaska, Gminą Łęczna, Miastem Kraśnik, jako partnerzy Fundacji Polskiej Akademii Nauk, realizują projekt pn. ,,Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”.

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług przez pracowników administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi, powiatowymi oraz obsługi podatkowej przedsiębiorców.  
 
W ramach otrzymanego wsparcia pracownicy Urzędu Miasta Krasnystaw, wykonujący zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami/obsługi podatkowej, wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu podatków, opłat lokalnych i nieruchomości. Ponadto, w tutejszym urzędzie zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania usprawniające pracę w obszarze zarządzania nieruchomościami i obsługi podatkowej.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Jego wartość to to 1 542 180,00 zł. Okres realizacji od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 
Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ