PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Miasto Krasnystaw wraz z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Gminą miejską Biała Podlaska, Gminą Łęczna, Miastem Kraśnik, jako partnerzy Fundacji Polskiej Akademii Nauk, realizują projekt pn. ,,Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”.

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług przez pracowników administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi, powiatowymi oraz obsługi podatkowej przedsiębiorców.  
 
W ramach otrzymanego wsparcia pracownicy Urzędu Miasta Krasnystaw, wykonujący zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami/obsługi podatkowej, wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu podatków, opłat lokalnych i nieruchomości. Ponadto, w tutejszym urzędzie zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania usprawniające pracę w obszarze zarządzania nieruchomościami i obsługi podatkowej.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Jego wartość to to 1 542 180,00 zł. Okres realizacji od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 
Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ