PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Przebudowa drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00 w Krasnymstawie”

Przebudowa drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00 w Krasnymstawie”

Projekt współfinansowany w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, edycja 2012 r.
Cel inwestycji:
- umożliwienie rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa poprzez przebudowę drogi gminnej w Mieście Krasnystaw
- poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu poprzez wykonanie połączenia drogi gminnej z drogą powiatową, wojewódzką oraz z drogą krajową
- wzrost efektywności instytucji publicznych zarówno na etapie współpracy przy realizacji zadania jak i będącej wynikiem realizacji działań rozwojowych
Zakres prac:
przebudowa drogi
- przebudowa ciągów pieszych
- przebudowa zatoki parkingowej wzdłuż krawędzi jezdni
- utwardzenie indywidualnych i publicznych zjazdów
- wymiana opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy energooszczędne
- przebudowa dwóch skrzyżowań
- przebudowa na odcinkach kolizyjnych sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej
- usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego
- poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie nowych balustrad
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
BENEFICJENT: 
Miasto Krasnystaw
PARTNERZY:
Powiat Krasnostawski
- Firma Produkcyjno-Handlowa, Mariusz Wawrzyszko
- Skład Ogólnobudowlany „GROBLA”, Edmund Smyk
- Hurtownia Art. Spożywczych i Owoców Cytrusowych
- „DEKOL”, Wioletta Daniło
- SMYK s.c., Irena Smyk, Krzysztof Smyk
- „AUTO MARKET” s.c.
- P.U.H. AUTO-OLEJE, Anna Tokarska
- DIESEL-SERVICE-SYSTEM, Michał Domarecki
- P.W. FORMATEX s.c., P. Molas, P. Pomarański
- Bar „U Lecha”
 
OKRES REALIZACJI:   lipiec – listopad 2012 r.
 
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość
 
FINANSOWANIE:          
łączny koszt realizacji inwestycji:  871 518,01 zł
- 50% kosztów kwalifikowanych dofinansowania (kwota 261 455,00 zł) stanowi dotacja pozyskana w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM  PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ