PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Termorenowacja Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie

Termorenowacja Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie

Miasto Krasnystaw informuje o realizacji zadania pn. „Termorenowacja Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który na podstawie UMOWY POŻYCZKI Nr 54/2014/P/OA z dnia 09.07.2014 r. udzielił dofinansowania w wysokości  250 190,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 538 995,00 zł.
Efektem rzeczowym realizowanej inwestycji będzie wykonanie termorenowacji budynku użyteczności publicznej – Ratusza Miejskiego. Zadanie obejmie prace termorenowacyjne, w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  i docieplenia fundamentu oraz wykonanie izolacji termicznych, a także prace renowacyjne.
Efektem ekologicznym, który zostanie osiągnięty po oddaniu budynku do eksploatacji będzie ograniczenie strat energii. Obiekt można będzie uznać za energooszczędny, gdyż zmniejszone zostaną współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2008 r. Nr 201, poz.1238). Oprócz zdecydowanego zmniejszenia energochłonności budynku, skutkującego zmniejszeniem wskaźnika energii pierwotnej, a jednocześnie energii końcowej, efektem termorenowacji Ratusza Miejskiego będzie poprawa warunków i komfortu użytkowników. Zastosowanie materiałów o niskich współczynnikach przenikania ciepła pozwoli na maksymalną oszczędność energii niezbędnej do ogrzewania, w konsekwencji do atmosfery przedostawać się będzie mniej tlenków węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów.
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ