PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Przebudowa ulicy Leśnej Krasnystaw

Przebudowa ulicy Leśnej Krasnystaw

Ulica Leśna, która jest przedmiotem projektu bezpośrednio łączy się z drogą wojewódzką nr 812 relacji Biała Podlaska – Włodawa - Chełm – Rejowiec – Krasnystaw. Po przebudowie ciąg ten będzie służyć obsłudze ruchu miejscowego i tranzytowego. Realizacja inwestycji usprawni przejazd pomiędzy drogą gminną a drogą wojewódzką nr 812, która na terenie miasta stanowi dojazd do istniejącej strefy przemysłowej, gdzie zlokalizowane są znaczące podmioty gospodarcze w mieście tj: Cersanit IV Spółka z o. o., Kartonex Sp. z o.o., Fermentownia Tytoniu,  Zakład Utylizacji, Nadleśnictwo Krasnystaw, jak również osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Realizacja inwestycji wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta jak i użytkowników drogi poprzez budowę chodników, przejść dla pieszych i wymiana oświetlenia ulicznego

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ